DEN HAAG - De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) stelt in een advies dat verdere professionalisering van diagnose noodzakelijk is om te komen tot een beter resultaat en besparing van kosten bij het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan.

Bij de diagnose worden niet alleen de belemmeringen, maar ook de kansen van onder meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten en uitkeringsgerechtigden in kaart gebracht.

Volgens de raad is het van groot belang dat bij alle cliënten eerst een algemene screening plaatsvindt, die moet bepalen of de werkzoekende op eigen kracht werk kan vinden of niet.

Zo wordt voorkomen dat mensen gebruikmaken van kostbare dienstverlening, terwijl ze die niet nodig hebben. Bovendien wordt volgens de RWI de diagnosestelling in Nederland op verschillende manieren ingevuld.

De raad dringt aan op het ordenen van informatie over de voortgang van de reïntegratie om na te gaan hoe de beste resultaten kunnen worden behaald. Maatwerk voor de cliënt blijft het uitgangspunt, benadrukt de RWI.