MEPPEL - Zuivelconcern Friesland Coberco heeft de eerste zes maanden van dit jaar last gehad van de sterke euro en hogere pensioenlasten. De winst kwam uit op 32 miljoen euro, 9 procent minder dan een jaar geleden. De omzet liep met 4 procent terug tot ,3 miljard euro, aldus Friesland Coberco vrijdag. Voor het hele jaar gaat het concern uit van een lagere winst dan vorig jaar.

De omzetdaling komt volgens het Friesland Coberco vrijwel geheel op het conto van de sterke euro. De verkopen stegen 3 procent. Ook de belangrijke merken zoals Frico en Friesche Vlag groeiden met dat percentage. Friesland Coberco haalt 44 procent van de omzet van deze producten, tegen 41 procent eind 2002.

Vooral de activiteiten in Azië, Griekenland en Nigeria presteerden goed. In West-Europa staan de bestedingen van consumenten onder druk en neemt de prijsconcurrentie toe. De opbrengstprijzen van kaas liggen op een bijzonder laag niveau door het hoge aanbod. Ook in Centraal-Europa kampt Coberco met felle concurrentie.

Coberco heeft een voorziening getroffen van 22 miljoen euro om de dekkingsgraad van het pensioenfonds op te schroeven tot 113 procent. Voor de eerder aangekondigde reorganisatie bij de kaaspoot reserveert het bedrijf 7 miljoen euro. In 2005 gaan de fabrieken in Assen en Oosterwolde dicht.