DEN HAAG - Ongeveer twee maanden na opening van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn uit het hele land veertien tips over fraude en/of zelfverrijking binnengekomen.

Dat meldt een woordvoerder van de Inspectie van VROM, het ministerie van Volkshuisvestiging, donderdag na een bericht in het Financieele Dagblad. Volgens hem blijkt dat tipgevers het nieuwe meldpunt weten te vinden.

Het meldpunt is ingesteld begin april toen het kabinet besloot woningcorporaties onder scherper toezicht te plaatsten na problemen bij de corporaties Rochdale in Amsterdam en SGBB in Hoofddorp.

Burenoverlast

Volgens de woordvoerder zijn tot nu toe in totaal 64 meldingen binnengekomen. Veel gaan over zaken die bij de huurcommissie of klachtencommissie van een woningcorporatie zelf thuishoren, zoals burenoverlast.

Deze meldingen zijn doorverwezen naar de juiste instanties. De tips over fraude en zelfverrijking worden nog onderzocht.