DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken wil tornen aan de koppeling tussen de uitkeringen en de lonen. FNV-bestuurster A. Jongerius verklaarde donderdag na afloop van een gesprek met de bewindsman dat het kabinet van plan is om hiervoor wetgeving aan te passen.

Volgens Jongerius is de kans groot dat door de wetswijziging de koppeling tussen de uitkeringen en de lonen per 1 januari 2004 kan worden losgelaten. Nu geldt als regel dat uitkeringen net zoveel omhoog gaan als de gemiddelde stijging van de ambtenarensalarissen en de lonen in het bedrijfsleven.

"Alleen als de werkloosheid enorm stijgt, mag de minister de automatische koppeling ongedaan maken", aldus Jongerius. Momenteel bepaalt een toelichting op de wet, die de koppeling regelt, dat er kan worden ontkoppeld als er tegenover elke 100 werkenden niet meer dan 82,6 inactieven staan. "De Geus wil deze verhouding naar beneden halen tot 100 werkenden ten opzichte van 70 inactieven."

Momenteel staan volgens de FNV-bestuurster tegenover elke 100 werkenden 73 inactieven. "Kijkend naar het huidige tempo van de oplopende werkloosheid, betekent dit per saldo dat met ingang van volgend jaar de koppeling kan worden losgelaten."