DEN HAAG - De economische groei komt volgens het Centraal Planbureau (CPB) uit op 1 procent in 2004, een kwart procent minder dan in juli nog werd geraamd. Dat blijkt volgens ingewijden uit de Maco Economische Verkenningen (MEV) van het CPB, die op prinsjesdag worden gepubliceerd.

Ook de werkloosheid loopt volgens het planbureau verder op en komt volgend jaar uit op 7 procent van de beroepsbevolking, ofwel .000 personen. In een eerdere raming kwam het CPB nog uit op een werkloosheid van 6,75 procent in 2004.

Het financieringstekort komt volgend jaar dankzij de extra bezuinigingen van het kabinet uit op 2,4 procent. In 2007 wordt een tekort van 0,5 procent bereikt, waarmee Nederland aan de Europese afspraken voldoet.