BRUSSEL/LUXEMBURG - De werkloosheid in de eurolanden is in juli stabiel gebleven op 8,9 procent, in vergelijking met juni van dit jaar. Tegenover juli vorig jaar is er wel sprake van een stijging met 0,5 procentpunt.

De volledige EU zag de werkloosheid licht stijgen van 8,0 tot ,1 procent, vooral door een daling van het aantal banen in Groot-Brittanië. Exacte Britse cijfers over juli van dit jaar zijn echter nog niet bekend. In juli van het vorig jaar bedroeg de werkloosheid in alle vijftien EU-landen nog 7,7 procent.

Eurostat in Luxemburg had dinsdag ook nog geen Nederlandse cijfers beschikbaar over juli. In juni van dit jaar bedroeg het officieel geregistreerde aantal personen zonder baan in Nederland ,2 procent van de beroepsbevolking. Nederland blijft daarmee na Luxemburg het best presteren binnen de EU. Tussen juni en juli was er in verder alleen sprake van een lichte stijging van het aantal werklozen in Portugal, Oostenrijk en België, telkens met 0,1 of 0,2 procentpunt.