DEN HAAG - Huizenkopers hebben voortaan drie dagen de tijd om eventueel terug te komen op hun aankoop, zonder boete te betalen. De bedenktijd gaat in nadat zij het ondertekende koopcontract hebben ontvangen. Dat is het gevolg van de Wet Koop onroerende zaken die maandag in werking isa getreden.

Tijdens die drie dagen kan de koper zich beraden op het aangekochte huis en nog advies inwinnen. Koper en verkoper kunnen ook een langere bedenktijd afspreken.

Verder is de koop van een woning voortaan pas rechtsgeldig als die schriftelijk is vastgelegd. Mondelinge afspraken gelden niet meer. Een notaris hoeft niet betrokken te zijn bij het opstellen en ondertekenen van een koopcontract.

De koper kan niet meer worden verplicht de koopprijs vooruit te betalen. Wel moet de nieuwe eigenaar een bedrag storten in het depot van een notaris van maximaal 10 procent van de prijs of een zekerheidsstelling voor dat bedrag geven.

Ook kopers van een nieuwbouwwoning hoeven hooguit 10 procent van de aanneemsom vooruit te betalen. Bovendien kan de aankoper tot drie maanden na de oplevering 5 procent inhouden op de laatste termijn van de aanneemsom, door dat bij een notaris in depot te storten.

Daarmee kan de koper druk uitoefenen op de aannemer om mogelijke gebreken te verhelpen.