VOORBURG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft donderdag de ramingen voor het derde kwartaal van 2001 naar boven bijgesteld. De economische groei komt uit op 0,8 procent. In november ging het CBS nog uit van een groei van 0,4 procent. Over de eerste negen maanden is het bruto binnenlands product gegroeid met 1,2 procent.

De aanpassing van de ramingen werd veroorzaakt door nieuw beschikbare cijfers. Hierdoor is de productie in landbouw, delfstoffenwinning en bouwnijverheid naar boven bijgesteld. Bij de landbouw blijkt de ontwikkeling van oogsten en vleesproductie minder negatief.

In de bouw is de raming voor grote projecten in de infrastructuur hoger dan aanvankelijk werd gedacht. De invoer en uitvoer van goederen (exclusief energie) is juist naar beneden bijgesteld.

Het CBS brengt 45 dagen na het betreffende kwartaal een eerste raming. Twee maanden later volgt het definitieve groeicijfer. Volgens CBS-onderzoeker M. Vergeer komt het relatief niet vaak voor dat de eerste raming en het uiteindelijke groeicijfer zo ver uit elkaar liggen. "Je hoopt natuurlijk dat de cijfers gelijk zijn. Dat is deze keer niet het geval, maar we liggen nog steeds binnen de toegestane marge van 0,5 procentpunt."