AMSTERDAM - Luchthaven Schiphol wil het luchtruim boven Nederland opnieuw indelen. Zo moet de geluidsoverlast van het vliegverkeer verminderen. Dat zei Schiphol-directeur G. Cerfontaine zaterdag in De Volkskrant. Zijn idee leidde tot gemengde reacties.

“Het huidige systeem is ontwikkeld op basis van oude uitgangspunten die zijn gemaakt voor een vierbanenstelsel.” Inmiddels heeft Schiphol vijf banen. “Ik heb het gevoel dat het beter kan.”

Schiphol heeft te maken met een zogeheten dubbeldoelstelling: minder overlast en toch groeien. “Die dubbelheid kan ik niet oplossen. Het staat in de wet. Wij hebben regelmatig gezegd dat het een krankzinnig systeem is.”

De ogen van de Schiphol-directeur zijn geopend in Spaarndam, waar bewoners protesteerden tegen geluidsoverlast. “De gebeurtenissen in Spaarndam roepen de vraag op of we wel goed bezig zijn. Moeten we niet met een schone lei beginnen en het hele systeem van de grond af aan opnieuw ontwerpen.”

Stillere luchtvaart

Hij loopt alvast vooruit op nieuwe ontwikkelingen: “Er komt op termijn nieuwe technologie beschikbaar die luchtvaart veel stiller kan maken. De nieuwe toestellen van Boeing maken bijvoorbeeld nog maar eenderde van het geluid van oude 747-toestellen. Op grond van die ontwikkelingen denk ik dat het interessant is om het stelsel opnieuw te bekijken.”

Luchtverkeersleiding Nederland is verrast door de uitspraken. “Bij de invoering van de nieuwe Polderbaan is er een nieuwe indeling gemaakt”, aldus een woordvoerster. “Het is heel moeilijk om het nieuwe stelsel van wegen in de lucht aan te passen. Een nieuw systeem met nieuwe regels zie ik de eerste tien jaar nog niet komen.”

De Vereniging van Luchtverkeersvliegers laat bij monde van voorzitter H. de Vries weten dat het praktisch onuitvoerbaar lijkt om dat te veranderen. “Bovendien weet ik niet of je dan ergens anders uitkomt.”

Complex luchthaven

Luchtvaartmaatschappij KLM ziet er brood in. “Schiphol is de meest complexe luchthaven ter wereld. Dat komt door het ingewikkelde systeem”, aldus de woordvoerder. “Door alle regels hebben we te maken met lastige procedures. Soms moeten we omvliegen. Als het allemaal makkelijker kan, komt dat ons ook ten goede.”

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is altijd bereid om te kijken naar een verbetering van de vliegroutes. Bij het ontwerp van het nieuwe stelsel is ‘natuurlijk’ gekeken naar de vliegroutes. De commissie geluidshinder Schiphol heeft er ook onderzoek naar gedaan, en in 2006 worden de huidige normen geëvalueerd.

Verkeer en Waterstaat beschouwt de uitlatingen als “een idee gericht op de toekomst”, niet als een concreet voorstel om het huidige stelsel aan de kant te schuiven. “We staan altijd open voor nieuwe ideeën om zo min mogelijk boven woongebieden te vliegen”, aldus een woordvoerster.