DEN HAAG - De milieuheffing op nieuwe auto's die in de plaats komt van de huidige aanschafbelasting (bpm) is een verkapte lastenverzwaring voor de automobilisten. Het effect van de maatregel op het milieu is gering.

Dat stelde ANWB-directeur Guido van Woerkom woensdag naar aanleiding van een onderzoek van de organisatie.

''Het milieueffect is verwaarloosbaar en niet kosteneffectief'', aldus Van Woerkom. Hij wil dat het kabinet afziet van de invoering van de CO2-heffing die bedoeld zou zijn om de aanschaf van minder vervuilende auto's te stimuleren.

Kosten

Volgens Van Woerkom is straks ruim twee derde van de nieuwe auto's duurder. De ANWB heeft uitgerekend dat de milieutaks in vier jaar tijd 650 miljoen euro gaat kosten. De totale maatschappelijke kosten kunnen volgens de onderzoekers tot 2020 oplopen tot 1,3 miljard euro.

Volgens het ministerie van Financiën zijn de conclusies van het onderzoek gebaseerd op onjuiste informatie.

''De CO2-heffing zal volgens de laatste berekeningen zorgen voor een CO2-reductie van 7 procent van de doelstelling voor de sector verkeer en vervoer en bijdragen aan een significant zuiniger wagenpark'', aldus het ministerie.

Lastenverzwaring

Ook is de door autobranche en ANWB genoemde lastenverzwaring volgens het ministerie volstrekt onjuist. ''Mocht zich tegen alle aannames in toch een lastenverzwaring voordoen, dan is de wet zo vormgegeven dat de tarieven worden aangepast'', liet een woordvoerder weten.

''Dat is wel het minste wat ze kunnen doen'', reageerde Paul de Waal, woordvoerder van branchevereniging Bovag. Hij noemde de maatregel onnodig, duur en onwenselijk.

''Je zet de hele markt ermee op zijn kop en het levert een enorme rompslomp op''. Er zijn volgens De Waal al voldoende maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.