DEN HAAG - Jongeren mogen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) door de economische crisis niet langdurig werkloos thuis komen te zitten.

Een jongere die besluit niet verder te leren en geen baan heeft, moet desnoods aardbeien gaan plukken als dat de enige baan is die voorhanden is.

''Het gaat erom dat jongeren, als straks de economie aantrekt, kunnen laten zien dat ze wel degelijk wat hebben gedaan en niet als een plumpudding thuis hebben gezeten'', aldus Klijnsma vrijdag, nadat de ministerraad had ingestemd met haar actieplan tegen de oplopende jeugdwerkloosheid.

Stimuleren

Al eerder werd bekend dat Klijnsma met haar collega Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat proberen zo veel mogelijk jongeren die nu met hun examen bezig zijn, te stimuleren verder te leren gedurende de crisis.

Het streven is om in ieder geval 10.000 examenleerlingen van het mbo te bewegen langer door te leren.

Hulp

Als schoolverlaters toch besluiten de arbeidsmarkt op te gaan, moeten ze zo veel mogelijk hulp krijgen bij het vinden van een baan.

Daarbij verwacht Klijnsma veel van de toezegging van werkgevers stages en leerwerkplekken vrij te maken voor jongeren die deze zomer van de opleiding afkomen en na drie maanden nog geen werk hebben.

Jeugdwerkloosheid

Verder heeft het kabinet in het pakket van crisismaatregelen dit voorjaar 250 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de stijgende jeugdwerkloosheid tot in 2011.

Daarvan gaat het grootste deel, ongeveer 150 miljoen euro, naar gemeenten. De lokale overheden moeten met betrokkenen in hun regio, zoals werkgevers, vakbonden, opleidingsinstituten (roc's) en uitkeringsinstituut UWV, afspraken maken hoe zo veel mogelijk jongeren geholpen kunnen worden.

De bedoeling is dat op 29 juni een Jeugdtop gehouden wordt, waar Klijnsma op landelijk niveau afspraken wil maken over een modelconvenant dat gemeenten in hun regio kunnen uitwerken.