DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag bij de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met een aantal verschuivingen binnen de begroting voor dit jaar.

Minister Wouter Bos van Financiën heeft daarover vrijdag een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er is meer geld nodig voor onderwijs, omdat er meer leerlingen en studenten zijn dan eerder geraamd, voor de politie- en onderwijs-cao, voor de uitgaven aan de WAO, voor de gezondheidszorg en de jeugdzorg en voor de opvang van (meer) asielzoekers.

Meevallers

Dat wordt mogelijk door onder meer meevallers bij de studiefinanciering, door te snijden in de zorgtoeslagen en in de uitgaven voor medisch specialisten (450 miljoen), en doordat meer mensen kiezen voor generieke (patentloze) medicijnen.

Ook de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking vallen lager uit, doordat ze rechtstreeks zijn gekoppeld aan het (gedaalde) bruto binnenlands product.

Bezuinigen

Het kabinet maakt ook duidelijk hoe het vanaf 2011 1,8 miljard euro structureel wil gaan bezuinigen. Dat was eerder al afgesproken, mits de economie tegen die tijd voldoende is hersteld.

Anders stimuleert het kabinet de economie met eenzelfde bedrag. Een aanzienlijk deel van de 1,8 miljard wordt opgehoest door gemeenten en provincies, die 650 miljoen euro minder krijgen.

Waterbeheer

Verder levert doelmatiger waterbeheer in 2011 100 miljoen euro op, een versobering van de bedrijfsvoering bij de rijksoverheid 70 miljoen en een herprioritering op diverse begrotingen 510 miljoen euro.