UTRECHT - Vakbond FNV Bondgenoten weet goede afspraken te maken in de convenanten die de bond afsluit met bedrijven over de deeltijd-WW.

Zo wordt in driekwart van de gevallen voor de werknemers die gebruik maken van de regeling een werkgarantie afgesproken, zodat ze na afloop van de regeling hun rechten voor een WW-uitkering weer kunnen opbouwen bij dezelfde werkgever.

Dat liet de FNV vrijdag weten.

Wanneer werknemers gebruik maken van de regeling die 1 april van kracht werd, doen zij een beroep op de door hun opgebouwde rechten op een werkloosheidsuitkering.

Door werkgaranties met de werkgevers af te spreken komen die rechten voor de toekomst niet in gevaar.

Schoonmakers

In 87 procent van de convenanten wordt het loon van de werknemers in deeltijd-WW door de werkgever aangevuld tot 100 procent. In 35 procent van de gevallen wist de bond te bedingen dat ook werknemers van facilitaire toeleveranciers zoals schoonmakers en uitzendkrachten deel uitmaken van de regeling.

Tot nu toe heeft Bondgenoten ongeveer een twintigtal convenanten afgesloten. Afspraken over scholing staan in vrijwel alle convenanten.