STRAATSBURG - Er zijn geen signalen dat de euro in de eerste vijftien dagen na zijn invoering tot een algemene prijsstijging heeft geleid. Er zijn wel sporadische voorbeelden van prijsverhogingen, maar daar staan ook gevallen van prijsverlagingen tegenover. Europees commissaris Solbes (monetair beleid) zei dat woensdag in het Europees Parlement.

Solbes onderstreepte nog eens dat de introductie van de Europese munt vrijwel vlekkeloos is verlopen, enkele kleine problemen daargelaten. Volgens hem komt dat vooral door het enthousiasme waarmee de burgers de munt hebben begroet. "Zij zijn de euro meteen gaan gebruiken. Dat was een belangrijke factor voor het welslagen van de operatie."

Volgens Solbes maakt de komst van de euro een krachtiger coördinatie van het ecomnomisch beleid in de EU nodig, vooral in de lidstaten die de euro hanteren. Daarbij moet volgens hem worden vastgehouden aan de afgesproken budgettaire spelregels. Die bepalen onder meer dat het begrotingstekort van de lidsaten niet boven de 3 procent van het bruto binnenlands product mag uitkomen.

/DOSSIEREuro