VOORBURG - Het extreem droge en warme weer zorgt dit jaar voor een recordoogst van graan in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de oogst 1,7 miljard kilo bedragen, 6 procent meer dan in het vorige recordjaar 1996. Dat heeft het bureau donderdag op basis van een voorlopige oogstraming gezegd.

In vergelijking met vorig jaar wordt dit jaar 17 procent meer graan geoogst. De recordoogst is volgens het CBS te danken aan een hoge opbrengst per hectare. De totale oppervlakte graan is ongeveer gelijk gebleven.

LTO Nederland zegt dat het goede weer in de vroege zomermaanden de reden is voor de recordoogst. Door het extreem droge en warme weer in de maanden daarna is bovendien de kwaliteit en de opbrengt van het graan hoog, aldus de landbouworganisatie. Ook konden boeren eerder met de oogst beginnen.

Het record is opmerkelijk omdat de oogst van graan in de hele Europese Unie tegenvalt door de extreme droogte. Daarom mag Europees graan voorlopig niet naar landen buiten de unie worden geëxporteerd.

Nederland teelt vooral wintertarwe, op meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Wintertarwe levert ook de hoogste gemiddelde opbrengst, 9.500 kilo per hectare. Dat is tweemaal meer dan de opbrengst per hectare dertig jaar geleden.

Ook zomergerst werd uitbundig geoogst, ruim eenvijfde meer van iets minder oppervlakte. Vooral de brouwers van bier profiteren hiervan.