WAALWIJK (ANP)- Het aanvragen van deeltijd-WW kan voor kleine ondernemers een riskante zaak zijn. Redden zij het uiteindelijk niet en moeten zij alsnog mensen ontslaan, dan moeten zij een deel van de uitkering terugbetalen. In het uiterste geval loopt de ondernemer het gevaar dat hij dat uit eigen zak moet betalen.

Daarvoor waarschuwt Edwin Verhoeven van accountantsorganisatie HLB Van Daal & Partners, die veel midden- en kleinbedrijven in zijn klantenbestand heeft.

Verhoeven gaat niet zover dat hij mkb'ers afraadt deeltijd-WW aan te vragen. Maar zij moeten wel heel goed nadenken voor ze eraan beginnen.

De regeling bestaat sinds april en is bedoeld voor bedrijven die door de economische crisis minder werk hebben. Zij kunnen personeel tijdelijk minder laten werken.

Uitkering

De werkgever betaalt alleen salaris over de gewerkte uren en voor de rest krijgen de werknemers een WW-uitkering. Zo kan een bedrijf zijn mensen vasthouden, want als het economisch weer beter gaat, heeft hij die weer nodig.

Het probleem zit volgens Verhoeven vooral in de bepaling dat een bedrijf werknemers na afloop van de deeltijd-WW zeker drie maanden niet mag ontslaan. Gebeurt dat toch, dan moet het de helft van de uitkering die de werknemers hebben ontvangen, terugbetalen aan uitkeringsinstantie UWV.

''Niemand kan voorzien hoe het over een tijd gaat. Het is heel lastig in te schatten of je het redt'', stelt Verhoeven. ''Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een van je grote klanten failliet gaat, of een van je toeleveranciers?''

Failliet

Gaat het bedrijf toch failliet en heeft het geen geld om de uitkering terug te betalen, dan is het volgens de accountant volstrekt onduidelijk of en in welke gevallen UWV de ondernemer persoonlijk aansprakelijk stelt en de schade op hem verhaalt.

Hij wijst erop dat het om grote bedragen kan gaan.

Deeltijd-WW moet worden aangevraagd bij UWV. Maar wat de criteria zijn voor toekenning is volgens Verhoeven onduidelijk. Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de situatie en de vooruitzichten van het bedrijf, vraagt hij zich af.

Derde

Verhoeven vindt dat een onafhankelijke derde de mkb'er moet begeleiden en adviseren of en wanneer hij een aanvraag indient.

Ook is het van belang voor werkgever en werknemer dat de regeling juist wordt nageleefd, want het kan grote gevolgen hebben als dat niet gebeurt.

Kosten

De kleine ondernemer moet zich ook niet verkijken op de kosten van de regeling, waarschuwt Verhoeven. Het levert hem een boel administratieve rompslomp op en ook is niet duidelijk of hij moet meebetalen aan de scholing die werknemers in de deeltijd-WW moeten krijgen.

Toch is het voor de werkgever belangrijk dat goed op een rijtje te hebben, want hij moet wel kunnen bepalen of hij niet goedkoper uit is wanneer hij zijn mensen gewoon in dienst houdt.