HOOFDDORP - De vakbonden en de werkgevers in de grafische sector hebben ruzie over de cao. De werkgevers hebben moeite met de loonsverhoging van 2,75 procent die daarin voor dit jaar is afgesproken.

De bonden voelen er niet voor de cao zonder meer open te breken. Overleg tussen FNV Kiem en CNV Media met de werkgevers zijn woensdagavond op niets uitgelopen. De partijen geven elkaar de schuld van het mislukken van het overleg.

Loonsverhoging

Werkgevers hikken aan tegen de loonsverhoging per 1 juli. Zij willen de stijging van de arbeidskosten in 2009 beperkt houden en de 2,75 procent liever uitsmeren over een langere periode.

In ruil daarvoor waren zij bereid afspraken te maken over een mobiliteitscentrum om werknemers die hun baan kwijtraken gemakkelijker aan ander werk te helpen.

Volgens de bonden wilden de werkgevers over 2009 het liefst helemaal geen loonsverhoging betalen.

CNV Media

''Zij verlangden dat wij daar op voorhand mee akkoord gingen'' , zegt Richard Leloux van CNV Media. De bonden wilden wel praten over een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar was.

''Het voorstel van de werkgevers leek daar totaal niet op'', stelt Edwin Bouwers van FNV Kiem.

Met het mislukken van het overleg is ook het mobiliteitscentrum van de baan.

''De werkgevers hebben besloten daar nu helemaal van af te zien. Zij wilden geen werkgelegenheidsgaranties afspreken, maar wel aan gemaakte afspraken tornen. Dat vind ik bijzonder stuitend'' , aldus Bouwers.

Sanering

De werkgevers vinden dat de bonden kiezen voor een ''koude sanering'' van de branche door weg te lopen van de onderhandelingen.

''Zij kiezen voor geld in plaats van banen'', aldus Richard van den Berg, voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie van de werkgevers.

De cao is in 2007 afgesloten en loopt tot februari 2010. Die lange looptijd moest volgens vakbondsman Leloux zorgen voor rust aan het cao-front. De cao blijft onverkort van kracht en de bonden zullen de naleving ervan in de gaten houden.