DEN HAAG - Een bedrijf kan met individuele werknemers afspraken maken over korter werken via de deeltijd-WW, als de werkgever blijft stuiten op ''oneigenlijk'' verzet bij de vakbonden om daarmee in te stemmen.

Dat blijkt uit de werkwijze rond een meldpunt dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) instelt voor meningsverschillen tussen sociale partners bij de aanvraag van deeltijd-WW.

De regeling wordt woensdag in de Staatscourant gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 29 april.

Vorige maand ontstond ophef bij werkgevers, omdat FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond alleen wilden meewerken aan deeltijd-WW als werknemers die minder gaan werken volledig worden doorbetaald.

Loonkosten

De bedoeling is juist om met behulp van WW-uitkeringen personeel tijdelijk minder te laten werken en zo de loonkosten voor bedrijven tijdens de economische crisis te verlagen. Personeelsvertegenwoordigers, zoals vakbonden, moeten daarmee wel instemmen.

Werkgeversorganisaties en vakcentrales bereikten in de Stichting van de Arbeid een compromis.

Daarin staat dat vakbonden deeltijd-WW niet mogen afwijzen enkel en alleen omdat het inkomen bij de verkorte werkweek niet wordt aangevuld tot 100 procent van het salaris. Werkgevers mogen op hun beurt een verzoek om loonaanvulling ,,niet op voorhand'' afwijzen.

Compromis

Als werkgevers en vakbonden er ondanks het compromis op centraal niveau op bedrijfsniveau niet uitkomen, moet dat schriftelijk gemeld worden bij het Meldpunt deeltijd-WW bij het ministerie van Sociale Zaken.

De sociale partners leveren voor dat meldpunt ieder één vertegenwoordiger. Als zij niet binnen twee weken met een oplossing komen, staat de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers open om samen tot overeenstemming te komen.

Vakcentrale FNV heeft er alle vertrouwen in dat het meldpunt in die gevallen met een oplossing komt, zo liet een woordvoerster weten.