DEN HAAG - Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft 18 miljoen euro subsidie om talent bij (aanstaande) leraren te ontwikkelen. Scholen en lerarenopleidingen moeten daarvoor samen een subsidieverzoek indienen.

Ten minste één school en één lerarenopleiding moeten zo'n aanvraag samen indienen.

Projectvoorstellen moeten voor 8 juni 2009 zijn ingeleverd, zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van Onderwijs.

Opleiding

De stimuleringsregeling is afkomstig uit de zogenoemde 'kwaliteitsagenda' Krachtig Meesterschap. Van Bijsterveldt stelt hierin in totaal 100 miljoen beschikbaar voor versterking van de opleidingen van leraren.

Leraren kunnen zich laten scholen in bijvoorbeeld taal, rekenen of bètatechnieken. Het is volgens een woordvoerder van het ministerie belangrijk dat leraren hun kennis na de scholing delen met anderen, onder meer via contact met hun collega's of via publicaties.