DEN HAAG - Het CNV is bereid de lonen volgend jaar alleen met een vast bedrag te laten stijgen. Dat komt neer op een eenmalige som geld bovenop het loon, dat niet meetelt bij de CAO-onderhandelingen in het jaar daarop. Dat heeft CNV-voorzitter Terpstra woensdag gezegd.

Het CNV doet deze stap om de economie te versterken, maar wel onder de voorwaarde dat het kabinet een serie voorstellen van de vakcentrale overneemt. Als tegenprestatie moet het kabinet deeltijdontslag en deeltijdpensioen invoeren. Met de eenmalige loonsverhoging wil het CNV de economie uit het slop halen en de koppeling van de uitkeringen aan de lonen in stand houden.

Terpstra dreigt de dialoog met het kabinet te beëindigen als er geen gehoor wordt gegeven aan de handreiking van de beperkte loonstijging. "Wij willen voor prinsjesdag een reactie, namelijk dat het kabinet bereid is om via de lijnen van onze voorstellen de gesprekken op te starten", aldus Terpstra.

Bij een afwijzende reactie eist het CNV volgend jaar een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie, vermeerderd met de stijging van de arbeidsproductiviteit. "Wij sluiten niet uit dat er dan acties zullen komen", aldus J. Westerbeek", vice-voorzitter van het CNV.

Verhoging

De voorgestelde loonsverhoging met een eenmalig nominaal bedrag moet voor zowel werknemers als voor mensen met een uitkering gelijk zijn. Zo blijft de koppeling in stand. De eenmalige loonsverhoging kan wel verschillen per sector, aldus Terpstra.

In ruil voor het voorstel wil het CNV invoering van deeltijdpensioen en deeltijdontslag. Met deeltijdontslag kunnen mensen in dienst blijven als er bij een bedrijf niet genoeg werk is. Zij krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering. Met deeltijdpensioen kunnen oudere werknemers deeltijdwerk combineren met pensioen. De regeling stimuleert volgens de vakcentrale ouderen om langer door te werken.

Pensioen

Het CNV blijft tegen de kabinetsplannen om de fiscale stimulering van het prepensioen af te schaffen. Mocht daaraan worden vastgehouden, dan eist de vakcentrale een overgangsregeling voor mensen van 50 jaar of ouder. Terpstra stelt ook de belastingaftrek van de hypotheekrente ter discussie. Hij wil verder integrale overname van het SER-akkoord over het WAO-stelsel.

Andere bonden en werkgevers reageerden positief op de CNV-voorstellen. "Het CNV zet de deur open om tot een gesprek te komen tussen het kabinet en de sociale partners", liet VNO-NCW in een reactie weten. De werkgeversorganisatie is vooral te spreken over Terpstra's ideeën rond pensioenen, lonen en de WAO. De vakcentrale FNV is vooral benieuwd hoe het kabinet zal reageren, "zodat een open en reëel overleg mogelijk wordt".