RIJSWIJK - Het aantal vacatures in Nederland is vorig jaar voor het eerst in zeven jaar gedaald. Eind september 2001 stonden volgens het CBS 171 duizend vacatures open.

Dit waren er 13 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vacatures op de duizend banen liep terug van 25 naar 23. De spanning op de arbeidsmarkt neemt daarmee wat af, maar is volgens het CBS nog altijd hoog.

Het aantal vacatures nam al niet meer toe in het eerste halfjaar van 2001 door de sterk teruggelopen economische groei. In het derde kwartaal van 2001 zette de daling in. De grootste afname van het aantal vacatures was te zien in de handel, industrie en de sector vervoer en communicatie. Alleen in de zorg en bij kleine bedrijven is nog sprake van een toename van het aantal.