DEN HAAG - Sociale werkplaatsen zijn de afgelopen jaren veiliger geworden, maar een aantal heeft zijn zaken nog steeds niet op orde.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinpectie.

Die inspecteerde afgelopen jaar 24 bedrijven die in 2006 niet goed presteerden op het terrein van veiligheid. Negen presteren nog steeds onder de maat.

Veiligheid

Bij die negen vonden ook vorig jaar nog drie of meer overtredingen plaats. In één daarvan legde de inspectie het werk tot twee keer toe stil. De inspectie vindt dit niet acceptabel.

Juist in deze sector, waar kwetsbare mensen werken, moet worden gezorgd voor een veilige werkomgeving, volgens de inspectie. 

De inspectie controleert binnenkort of er nu wel afdoende maatregelen zijn genomen.

Brancheorganisatie Cedris bespreekt de uitkomsten van het onderzoek met de aangesloten leden.