DEN HAAG - Het wordt makkelijker om subsidie aan te vragen bij het Rijk. Aanvragers hoeven binnenkort aan minder gecompliceerde regels en verantwoordingsverplichtingen te voldoen.

Het kabinet vereenvoudigt het subsidiestelsel om de lastendruk voor burgers en bedrijven te verminderen.

De aanpassing moet jaarlijks een besparing opleveren van ongeveer 75 miljoen euro.

Dat bedrag komt voort uit lagere administratieve lasten en minder kosten voor de subsidieverstrekkers. Dat heeft minister Wouter Bos van Financiën woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Tegelijkertijd zal de overheid scherper controleren op misbruik, omdat subsidieaanvragers meer vertrouwen krijgen. ''Meer vertrouwen gaat ook hand in hand met een strikte handhaving'', aldus Bos.

Staatssecretaris

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën zei in een toelichting dat vooral aanvragers van een kleine subsidie, tot een bedrag van 25.000 euro, zullen profiteren van de nieuwe regels.

''Hoe lager het subsidiebedrag, hoe minder de verplichtingen. Nu moet je ook voor een kleine subsidie nog aan een enorme papierberg voldoen.''

Vanaf 2010 moeten alle nieuwe rijkssubsidies voldoen aan de nieuwe regels. Bestaande subsidieregelingen worden voor 2012 aangepast.