BRUSSEL - De aandacht voor de problemen van de vergrijzing mag niet verslappen door de economische crisis.

De Europese Commissie stelt dat in een woensdag gepubliceerd rapport. Het dagelijks bestuur van de EU wijst erop dat het aantal ouderen in Europa de komende vijftig jaar sterk toeneemt en dat die ontwikkeling hoge kosten meebrengt.

In 2060 is 30 procent van de EU-inwoners boven 65 jaar, tegen 17 procent in 2008. Het aantal 80-plussers bedraagt dan 12 procent van het totaal.

Dat leidt ertoe dat er straks nog maar twee werkenden op elke 65-plusser zijn. Nu zijn dat er vier. De kosten van pensioenen en gezondheidszorg lopen daardoor op, terwijl er minder geld wordt verdiend.

Langer aan de slag

Europees Commissaris Vladimir Spidla (Sociale Zaken) onderstreept dan ook de noodzaak dat ouderen langer aan de slag blijven.

Mensen vroeg met pensioen sturen, zoals eerder bij economische recessies gebeurde, is geen oplossing, aldus Spidla.

De Europese Commissie wil ook dat de lidstaten hun overheidsfinanciën op orde brengen, zodra de economie zich heeft hersteld. Dat is nodig om in de toekomst de kosten van de vergrijzing op te vangen.