AMSTERDAM - De schuld van de Nederlandse overheid is vorig jaar met 87 miljard euro toegenomen. De totale overheidsschuld, beter bekend als staatsschuld, bedraagt nu 346 miljard.

De schuld is uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product 12,6 procentpunt gestegen.

Dat is veel meer dan het Europees gemiddelde van 2,8 procentpunt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS stijgt de overheidsschuld alleen in Ierland harder. Daar nam hij toe met ruim zeventien procentpunt.

Steunoperaties

Zowel de Ierse als de Nederlandse overheid voerde in de tweede helft van het jaar enorme steunoperaties voor de financiële sector uit.

De schuld nam in de meeste EU-landen toe. Slovenië, Litouwen, Finland, Slowakije, Zweden, Bulgarije en Cyprus noteerden een daling.

Bbp

Door de toegenomen schuld komt Nederland uit op een totale overheidsschuld die 58,2 procent van het bruto binnenlands product bedraagt.

Dat is nog onder het EU-gemiddelde en nog net binnen de norm van zestig procent die de eurolanden hebben afgesproken.