AMSTERDAM - Minister Eberhard van der Laan (Wonen) broedt nog verder op maatregelen om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken en aanverwante problemen aan te pakken.

Hij wilde woensdag na het wekelijkse kabinetsberaad op geen enkele manier ingaan op mogelijkheden hiervoor.

Bronnen rondom het kabinet meldden na afloop van de ministerraad dat er veel kritiek is op zijn idee om huizenbezitters die de hypotheeklasten niet meer kunnen dragen, te hulp te schieten.

Gedupeerden

Vooral omdat daarmee één groep gedupeerden door de economische crisis wordt geholpen, terwijl veel meer mensen nu in financiële problemen komen.

Ook zou het weinig zin hebben om woningbouwcorporaties huizen te laten opkopen om vervolgens aan de oude eigenaar te verhuren, zoals Van der Laan bedacht heeft.

Mensen verliezen namelijk hun recht op hypotheekrenteaftrek, terwijl ze vervolgens wel huur moeten betalen. Het koopkrachteffect zou niet altijd positief zijn, omdat huren vaak niet lager liggen dan de netto-kosten van een eigen woning.

Maatregelen

De minister werkt nu verder aan de maatregelen die hij in een brief aan de Tweede Kamer uiteen zal zetten. Dat zal ruim voor 13 en 14 mei gebeuren, zegde hij toe.

Dan houdt de Kamer een debat over alle aspecten van de woningmarkt. Ook gaat de bewindsman voor die tijd nog in gesprek met de koepel van woningcorporaties Aedes.

Vicepremier André Rouvoet zei vrijdag dat de essentie van de maatregelen vaststaat, zoals ook al in het crisisakkoord is aangegeven, maar dat Van der Laan er nog verdere invulling aan zal geven.