DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) is dichtbij een akkoord over de ingrijpende herziening van de WAO. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Raad laten het Centraal Planbureau (CPB) nu doorberekenen of het nieuwe stelsel de instroom in de WAO voldoende zal beperken.

De SER hoopt vrijdag een unaniem advies uit te brengen op hoofdlijnen dat een soort van driestappenplan behelst. Bronnen rond de SER hebben woensdag verklaard dat donderdag uit de CPB-cijfers moet blijken dat het nieuwe WAO-stelsel de aanwas van werknemers met een arbeidsongeschiktheiduitkering aanzienlijk terugdringt en de kosten omlaag brengt.

Blijkt dit niet uit de CPB-cijfers, dan zijn werkgevers niet bereid akkoord te gaan met een hogere uitkering voor de zogeheten duurzaam volledige arbeidsongeschikten. Dat is voor de vakbeweging onaanvaardbaar, waardoor een akkoord over dit gevoelige onderwerp voorlopig van de baan is.