AMSTERDAM - Het aantal mensen dat de zorgpremie ten minste zes maanden niet betaalt stijgt. Eind vorig jaar waren er 280 duizend wanbetalers, een stijging van zestien procent vergeleken met een jaar eerder.

Eind 2006 lag het aantal wanbetalers nog op 190 duizend. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werden 108 duizend nieuwe wanbetalers geregistreerd, van wie 63 procent man. Onder 18- en 19-jarigen daalde het aantal licht.

Van de 280 duizend wanbetalers, 2,2 procent van de volwassen bevolking, is ongeveer zestig procent van autochtone afkomst. Verhoudingsgewijs zijn allochtonen ongeveer drie keer zo vaak wanbetaler als autochtonen. Zo staat bijna vijftien procent van de Antillianen en Arubanen te boek als wanbetaler.

Meer dan 95 duizend wanbetalers laten de rekeningen al drie jaar onbetaald, sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006. Dit komt neer op 34 procent van de wanbetalers in 2008.