Nederlanders mild over EU-instellingen

BRUSSEL - Nederlanders zijn misschien wat sceptisch over de Europese Unie, maar over de behandeling door EU-instellingen zijn Nederlanders juist erg tevreden.

Bij de Europese Ombudsman komen althans weinig klachten binnen uit Nederland: slechts 78 van de 3406 klachten vorig jaar. Nederland zit daarmee onder het gemiddelde, rekening houdend met het aantal inwoners.

Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde jaaroverzicht van de Europese Ombudsman, de Griek Nikiforos Diamandouros.

Inwoners en bedrijven van de EU kunnen bij de Europese Ombudsman klagen als ze vinden dat EU-instellingen hen verkeerd hebben behandeld.

Nivel

Zo klaagde het Utrechtse instituut Nivel dat de Europese Commissie een rekening van 288.000 euro niet betaalde.

Het instituut had voor Brussel onderzoek gedaan naar vogelgriep. Na tussenkomst van de Ombudsman werd het geld snel overgemaakt.

Pensioenfonds

Een Nederlandse journalist had de Ombudsman vorig jaar ingeschakeld omdat het Europarlement hem alsmaar geen gegevens gaf over een omstreden pensioenfonds voor Europarlementsleden.

Maar hier kon de Ombudsman niet helpen: openbaarmaking van de deelnemers is volgens hem een politieke zaak.

Nationaal

Relatief de meeste klachten bij de Ombudsman zijn ingediend door de inwoners van Malta, Luxemburg en Cyprus. Dat wil niet zeggen dat hier ook de meeste onderzoeken uit volgden.

Veruit de meeste klachten zijn bij de Europese Ombudsman aan het verkeerde adres. Hij stuurt ze vooral door naar de nationale Ombudsmannen.

Openheid

De meeste van de 293 onderzoeken die hij wel opende, betroffen klachten over te weinig openheid, zoals het geven van te weinig informatie.

Andere klachten gingen vooral over trage betaling, machtsmisbruik of een oneerlijke behandeling.

Het totale aantal klachten is redelijk stabiel sinds 2004.

Tip de redactie