DIEMEN - Ondanks de toegenomen werkdruk en de onzekerheid over de economie zijn werknemers de afgelopen drie jaar gelukkiger met hun werk geworden. Gemiddeld waarderen zij hun baan met een 7,1 tegen een 6,6 in het jaar 2000, zo concludeert het uitzendbureau Randstad na een landelijk onderzoek naar de beleving van arbeidsvreugde.

De stijging van het rapportcijfer noemt Hans Leentjes, directeur Randstad Nederland, opvallend gezien de huidige recessie. "Kennelijk is tevredenheid wars van macro-economische factoren."

Vooral een goed sociaal contact met de collega's en een goede sfeer op de werkvloer zijn in zijn ogen bepalend voor het welbevinden van het personeel. Ook verandering van functie en zelfstandigheid spelen een grote rol.

Bedrijven moeten daarom volgens Leentjes meer aandacht schenken aan het geluksgevoel van hun werknemers. Investeren in tevredenheid is relatief goedkoop en levert veel op. "De productiviteit stijgt en het verloop en het verzuim nemen af", aldus de directeur.

Randstad heeft het onderzoek laten uitvoeren door Motivaction dat 1671 mensen heeft ondervraagd. De uitkomsten komen grotendeels overeen met de bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de vakcentrale FNV van eerder dit jaar.