VOORBURG - De vorige recessie dateert niet zoals veel mensen denken uit de jaren tachtig of negentig maar uit 2001-2002. In de berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) medio augustus over de afgelopen periode naar buiten bracht, blijken nu de cijfers over eind 2001 en begin 2002 naar beneden te zijn bijgesteld.

Uit de nieuwste berekeningen blijkt dat de economie in de laatste helft van 2001 en het eerste kwartaal van 2002 tijdens drie opeenvolgende kwartalen steeds met 0,1 procent is gekrompen. Eerder was sprake van stilstand en lichte groei. Het gaat om cijfers op kwartaalbasis.

Het CBS past cijfers altijd achteraf aan, maar repte tijdens de laatste publicatie over de stand van de economie niet van de recessie een jaar eerder.

Nederland verkeert nu weer in een recessie. Sinds het laatste kwartaal van 2002 is de economie, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (bbp), geslonken. Officieel verkeert een land in een recessie als er sprake is van twee of meer opeenvolgende kwartalen dat het bbp is afgenomen.