AMSTERDAM - De voorzitter van Aedes, de koepel van woningcorporaties, krijgt bij zijn vertrek 1,049 miljoen euro mee. De raad van commissarissen laat weten de regeling 'passend' te vinden.

Willem van Leeuwen neemt donderdag afscheid van Aedes en krijgt twee jaarsalarissen mee.

Deze regeling is gebaseerd op de arbeidovereenkomst die hij sloot toen hij in 1982 in dienst trad. Ook krijgt hij een flinke extra pensioenstorting.

De raad van commissarissen laat weten dat met deze regeling 'invulling wordt gegeven aan bestaande contractuele verplichtingen' en beschouwt dit als 'goed werkgeverschap'.

Eigen merites

In de Volkskrant hekelt PvdA-Kamerlid Staf Depla zaterdag de vertrekregeling van Van Leeuwen. Die toont volgens hem aan dat de corporatiesector 'geen enkel benul heeft van wat er in de samenleving aan de hand is. "Dit is niet uit te leggen", vindt hij.

Aedes stuurde zaterdag een persverklaring 'naar aanleiding van vragen over de vertrekregeling'.

De koepelorganisatie laat weten dat 'tegen de achtergrond van de actuele discussies in ogenschouw moet worden genomen dat het arbeidscontract van Van Leeuwen in een andere periode gesloten is en dat ieder geval op zijn eigen merites beoordeeld moet worden'.

Reactie PvdA

De PvdA vraagt opheldering aan het kabinet over de vertrekregeling van Van Leeuwen. Tweede Kamerlid Staf Depla van de regeringspartij stelt zaterdag dat de bonus ''niet is uit te leggen aan de huurders''.

Volgens Depla kan het best zo zijn dat op grond van salaris, dienstjaren en pensioenregelingen het bedrag van 1 miljoen euro juridisch klopt. ''Maar als je rekent, kijk je ook altijd naar de uitkomst."

"In dit geval moet je toch snappen dat je geloofwaardigheid als sociale huisvester in het geding komt." Depla wil de vertrekregeling dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer aan de orde stellen.

Weinig beginnen

Coalitiegenoot CDA spreekt ook van ''een fors bedrag'' dat ''vandaag de dag niet meer kan''. Maar volgens CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove kan het kabinet weinig beginnen tegen de bonus, omdat het gaat om oude afspraken die achteraf niet zijn bij te stellen.

Van Bochove wees erop dat minister Wouter Bos (Financiën) al eens tevergeefs naar de rechter is gestapt om bestaande afspraken bij banken over bonussen ongedaan te maken.

Volgens het CDA moet er nu gewerkt worden aan nieuwe afspraken die wel deugen, zoals het instellen van de zogeheten Balkenendenorm voor salarissen in de (semi-)publieke sector.