ZOETERMEER - Het aantal huiseigenaren dat hun woonlasten niet meer kan betalen, is fors gestegen. In het eerste kwartaal van 2009 kampte een kwart meer huishoudens met betalingsachterstanden dan in dezelfde periode in 2008.

Dat heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) donderdag gemeld.

WEW directeur Karel Schiffer noemt de toename van het aantal betalingsachterstanden ''een punt van grote zorg''.

Er komen volgens Schiffer jaarlijks tweeduizend nieuwe meldingen van huiseigenaren met betalingsachterstanden.

''Dat zijn mensen die vier maanden of langer achterlopen met hun betalingen'', zegt Schiffer. De stijging van een kwart geldt specifiek voor deze groep.

Gedwongen verkoop

Betalingsachterstand kan leiden tot gedwongen huizenverkoop. ''Er zit vaak nog lange tijd tussen het moment dat iemand werkloos raakt en het moment dat diegene daadwerkelijk zijn huis moet verkopen", aldus Schiffer.

"Pas in 2010 zal duidelijk worden of de stijging van de betalingsachterstanden een stijging van het aantal gedwongen verkopen tot gevolg heeft gehad."

Soepele regeling

Volgens Schiffer werkt de WEW aan een soepele regeling voor huiseigenaren die in financiële problemen zijn gekomen door onder meer werkloosheid.

De stichting werkt daarvoor samen met het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.