DEN HAAG - Het kabinet mengt zich niet in de discussie over de duurdere postzegel, de salarisvermindering van postwerkers of het minder vaak bezorgen van de post.

Dat is helemaal niet nodig, want die zaken zijn goed in de wet geregeld. Die boodschap hadden minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) woensdag voor de Tweede Kamer. De Kamer had vragen over de gang van zaken bij TNT.

Heemskerk wees erop dat de bezorgplicht van TNT is vastgelegd in de Postwet. ''Nee, TNT kan niet minder gaan bezorgen'', stelde hij.

1 april

Zoals ook de postzegel niet zomaar duurder mag worden. De aankondiging van TNT dat post ook minder vaak kan worden bezorgd, kwam op 1 april, de dag dat de postmarkt officieel werd vrijgegeven en had ook hem even op het verkeerde been gezet.

''Het was ook mij even onduidelijk of het een 1 aprilgrap was. Maar alleen de zakelijke post kan flexibeler worden bezorgd. Bedrijven kunnen daar afspraken over maken.'' Hij concludeerde: ''Er zijn heel harde afspraken over de postzegelprijs en over zes keer per week bezorgen''.

Cao

Een groot deel van de Kamer was begaan met de postsorteerders en -bezorgers bij TNT die er gezien het laatste cao-voorstel financieel niet bepaald op vooruit gaan.

Ze krijgen een salarisverlaging voorgelegd met het vooruitzicht dat anders werk - goedkoper - moet worden uitbesteed. Volgens Heemskerk mag het werk worden uitbesteed, maar mag de kwaliteit er niet onder lijden.

''En wij willen geen marktwerking over de ruggen van de werknemers'', reageerde GroenLinks. Maar volgens Heemskerk moet de Nederlander ook niet blind zijn voor de realiteit. ''Jaarlijks is er 4 procent minder post. Met z'n allen mailen we steeds meer.''

Afspraken

Donner liet zich geen oordeel ontlokken over de cao-afspraken tussen vakbonden en TNT. Hij maakte wel duidelijk dat de politiek er niet over gaat en vroeg ''respect voor degenen die hier de verantwoordelijkheid voor nemen''.

De grenzen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden zijn wat hem betreft in wetten vastgelegd. Het stukloon waar sommige postbedrijven mee werken, keurt hij niet per definitie af. ''Het is niet gezegd dat dit per definitie onfatsoenlijk is.

Medisch specialisten hebben ook stukloon.'' Voor het kabinet was bij het vrijgeven van de postmarkt van belang dat er sprake zou zijn van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.