AMSTERDAM - Het aangekondigde verbod op de vangst van paling in oktober is van de baan. Dat blijkt uit het aalbeheerplan dat minister van LNV Gerda Verburg (CDA) aan de Europese Commissie heeft aangeboden.

Verburg overwoog eerder het vangstverbod al op 1 september in te laten gaan, maar de palingbranche stelde dat door het vangstverbod het water hen naar de lippen zou stijgen.

De Tweede Kamer heeft welwillend naar de palinglobby geluisterd en de minister gevraagd het verbod in te trekken.

Schieraal

Beroepsvissers worden verplicht jaarlijks 157 ton schieraal te vangen in geselecteerde gebieden en uit te zetten in zee, een plan waarmee de Combinatie van Beroepsvissers eerder al was gekomen.

Hiervoor krijgen de 220 tot 250 bedrijven in de palingvisserij zeven ton als de Europese Commissie het beheerplan goedkeurt. De alen kunnen dan onbelemmerd naar het gebied in de Atlantische Oceaan zwemmen, waar zij zich voortplanten.

Verhandeld

Paling- en aalproducten mogen voortaan niet meer met niet-EU-landen worden verhandeld, zo staat in het plan.

Hiervoor is sinds een week of twee een vergunning nodig, maar die wordt niet meer gegeven omdat de paling op de lijst van bedreigde diersoorten staat. Verburg schrijft zich te blijven inzetten voor een Europees exportverbod.

Verbod

De palingvisserij zou in oktober worden verboden omdat in die maand de vangst van schieraal het hoogst is.

Het aalbestand is er zo slecht aan toe dat sluiting van de aalvisserij onvermijdelijk is, zei Verburg eerder. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) reageerde onlangs al zeer teleurgesteld op de inperking van het vangstverbod tot slechts één maand.

Het WNF stelde voor de komende vier jaar een vangstverbod van augustus tot december in te stellen. In de jaren daarna zou de palingvangst helemaal moeten worden stilgelegd.