DEN HAAG - Woningcorporaties komen onder scherper toezicht te staan. Dat moet wanbeleid en misbruik tegengaan. Het kabinet heeft tot de maatregel besloten na problemen bij de corporaties Rochdale in Amsterdam en SGBB in Hoofddorp.

Het verscherpte toezicht moet duidelijk maken of woningcorporaties met integriteitsrisico's kampen.

Daartoe zal de VROM-inspectie onderzoeken welke corporaties het grootste risico op problemen lopen. De inspectiedienst zal ook kijken naar de nevenfuncties van bestuurders en managers. Daarnaast moeten de corporaties hun interne toezicht verbeteren.

De ministers Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) en Jacqueline Cramer (Volkshuisvesting) hebben dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Bewustzijn

''Er moet een sterker bewustzijn komen van wat goed en fout is, zodat het moeilijker wordt voor individuen om op oneigenlijke manier vermogen aan de corporaties te onttrekken'', aldus Van der Laan.

De bewindsman doet ook een beroep op de accountants en notarissen van corporaties. Zij moeten misstanden, zoals fraude en zelfverrijking, zichtbaar maken.

Meldpunt

Verder komt er meer aandacht voor het meldpunt voor integriteitsproblemen. Aan de hand van meldingen kan een interventieteam in actie komen bij een corporatie.

De woningcorporaties Rochdale en SGBB kwamen onlangs in opspraak. Rochdale heeft aangifte gedaan tegen twee ex-bestuurders die zichzelf verrijkt zouden hebben.

SGBB is in zware financiële problemen geraakt door onverantwoorde commerciële activiteiten.