AMSTERDAM - De WW-fondsen zitten nog vol genoeg. Mensen met een werkloosheidsuitkering hoeven niet bang te zijn dat er de komende jaren geen geld is voor hun uitkering.

Ook de WW-premie hoeft niet omhoog. Dat zei UWV-voorzitter Joop Linthorst dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van de uitkeringsinstantie over 2008.

Ook als de ramingen van het Centraal Planbureau uitkomen en het aantal werklozen de komende twee jaar met 200.000 toeneemt, zit in 2009 en 2010 voldoende geld in de fondsen, aldus Linthorst.

Werk

Voor UWV betekent dat meer werk. Daarom mag de instantie, waar sinds 2003 achtduizend arbeidsplaatsen verdwenen, voor de duur van de crisis meer personeel aannemen.

Hoeveel kon UWV dinsdag nog niet aangeven. Het is nog met het ministerie van Sociale Zaken in gesprek over het extra budget daarvoor.

In 2008 heeft UWV 51.700 werkzoekenden aan een baan geholpen, zo meldt het jaarverslag. Het haalde daarmee ruimschoots de doelstelling om 45.000 mensen te helpen.

Klachten

Het aantal klachten nam vorig jaar met 30 procent af tot negenduizend en de klanten gaven de instantie vorig jaar een 6,9. In 2007 was dat nog 6,7.

UWV Werkbedrijf, waarin sinds januari van dit jaar het oude Centrum voor Werk en Inkomen is opgegaan, kende door de economische crisis een ''vliegende start''.

Het kreeg te maken met de uitvoering van de werktijdverkorting, waarvan 830 bedrijven en ruim 47.000 werknemers gebruik maakten. Straks komt daar de deeltijd-WW voor in de plaats, waarmee werkgevers personeel tijdelijk minder kunnen laten werken.

Kritisch

Linthorst denkt dat werkgevers en werknemers er kritisch mee zullen omgaan en verwacht niet dat werkgevers het massaal zullen gebruiken om werknemers voor het bedrijf te behouden.

Als werkgevers mensen na deeltijd-WW alsnog ontslaan, moeten zij een vergoeding betalen.

Hoe de regeling uitpakt voor diverse leeftijdsgroepen, is lastig te zeggen, aldus plaatsvervvangd UWV-voorzitter Dümig.

Afweging

Als in een bedrijf deeltijd-WW wordt aangevraagd, moeten de sociale partners een afweging maken voor wie dat geldt. Jongeren hebben meestal nog niet veel WW-rechten opgebouwd en zijn er dan ook snel doorheen.

De vraag is of het dan verstandig is voor hen deeltijd-WW aan te vragen. Misschien is het verstandiger hen te ontslaan of juist op de loonlijst te houden.