DEN HAAG - Zolang de risico's van nanodeeltjes niet bekend zijn, dienen ze op de werkplek beschouwd te worden als gevaarlijke stoffen.

Dit staat in een advies van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Nanodeeltjes zijn minuscuul klein en worden toegepast om structuren van materialen te veranderen, waardoor die nieuwe eigenschappen krijgen.

Ze kunnen onder meer worden ingezet in de gezondheidszorg om tumoren te bestrijden, maar ook verwerkt worden in allerlei producten, van zonnebrand tot stropdassen.

Werkzaam

In ons land werken zeker vierhonderd mensen met nanodeeltjes en dit aantal zal naar verwachting snel toenemen.

Bedrijven die er mee werken, treffen nu al maatregelen om blootstelling te beperken, zoals ventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Rapport

Het SER-rapport werd dinsdag overhandigd aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken), die om advies gevraagd had. Volgens het rapport moet blootstelling vermeden worden.

Wanneer dit niet kan, moet de blootstelling aan de deeltjes qua duur en omvang zo beperkt mogelijk zijn.

Bovendien moet de werkgever de gezondheid van de betrokken werknemers in de gaten houden.

Van der Hoeven

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft dinsdag de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie opdracht gegeven een brede maatschappelijke discussie te starten.

Nanotechnologie kan leiden tot maatschappelijke en ethische vragen, zoals wie er aansprakelijk is voor eventuele schade.

Ook is de vraag hoe ver men kan en mag gaan met kunstmatige uitbreiding van natuurlijke waarneming, geheugenverwerking en denkvermogen van de mensen.