DEN HAAG - De bezuinigingen op UWV Werkbedrijf zet de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.

Om werklozen toch sneller aan ander werk te helpen, is een betere samenwerking nodig tussen publieke en private partijen als uitzendbureaus. Dat stelt de Raad voor Werk en Inkomen in een dinsdag uitgebracht advies.

Het kabinet legde het UWV Werkbedrijf voor 190 miljoen aan bezuinigingen op. Dat hield verband met de samenwerking tussen UWV, het Centrum voor Werk en Inkomen dat is opgegaan in het UWV Werkbedrijf, en de gemeentelijke sociale diensten.

Belang

Juist nu door de kredietcrisis de werkloosheid hard oploopt, is het van het grootste belang dat vacatures en kandidaten effectief bijelkaar worden gebracht, aldus de raad.

Door intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen worden vacatures bij werkgevers beter vervuld en worden meer werklozen aan een baan geholpen, aldus de RWI.

Scholing

Ook moet zo nodig snel en flexibel scholing worden aangeboden. Die scholing moet maatwerk zijn en aansluiten bij de wensen van de werkgever.

In de praktijk is het vaak moeilijk die te organiseren omdat de traditionele vakscholen zijn verdwenen. Ook hier kunnen private scholingsinstellingen uitkomst bieden.

De RWI roept het ministerie van Sociale Zaken op een tijdelijk 'expertteam' op te richten voor publiek- private samenwerking bij arbeidsbemiddeling. Dat moet helpen experimenten van de grond te krijgen.