UTRECHT - De PvdA-achterban heeft zich maandagavond achter het pakket crisismaatregelen van de coalitie geschaard.

Tijdens een extra partijcongres in Utrecht steunden de PvdA'ers het onderhandelingsakkoord dat partijleider Wouter Bos en fractievoorzitter Mariëtte Hamer hebben gesloten met de regeringspartijen CDA en ChristenUnie.

De PvdA-leden kwamen wel met vijf verschillende moties die oproepen tot een brede discussie binnen de partij over de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd.

Serieuze kans

De partijleden willen de vakbonden en werkgevers een serieuze kans geven om een alternatief op tafel te leggen. Hamer zegde toe dat de partij goed zal nadenken over de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de AOW-leeftijd opgetrokken kan worden tot 67 jaar.

''Daar is het laatste woord nog niet over gezegd'', aldus de fractievoorzitter uit de Tweede Kamer. ''Natuurlijk gaan we niet iedereen die nu 63 is opeens vragen door te werken tot hun 67e.'' Hamer benadrukte nogmaals dat er een goede overgangsregeling zal komen, die werknemers met een zware baan ontziet.

Evenwicht

Wouter Bos zei tegen het congres dat de PvdA heeft bewezen een partij te zijn van evenwicht. Hij benadrukte het belang daarvan in een tijd dat onevenwichtigheden de economie en samenleving raken. ''Juist nu is het moeilijk, maar juist nu is evenwicht belangrijk.''

De achterban van de PvdA kwam maandag bijeen om zich te buigen over de maatregelen die de partij samen met CDA en ChristenUnie zal nemen in strijd tegen de crisis. CDA en ChristenUnie houden geen apart congres over de crisisaanpak. Wel informeren zij hun leden.

Ploumen

PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen noemde het onderhandelingsakkoord van de coalitie ''sterk en sociaal''. Zij leest in het crisisakkoord een pleidooi voor een zichtbare overheid die ingrijpt als de markt het laat afweten: ''De tijd van ongebreideld winstbejag mag nooit meer terugkomen.''

De partijvoorzitter sprak van een morele agenda van het kabinet, waaruit blijkt dat een nieuwe kijk op aandeelhouderschap en hoge bonussen nodig is. Partijleider Wouter Bos onderschreef dat uitgangspunt.

Zwakkeren

Ploumen wees in Utrecht op afspraken waaruit blijkt dat de rekening van deze financiële crisis niet mag worden betaald door de zwakkeren in de samenleving. Daarnaast zei ze dat ''de overheidsfinanciën zo snel mogelijk op orde moeten zijn''.

Pijnpunten uit het akkoord noemde ze de hogere AOW-leeftijd. . ''Mensen die daartoe in staat zijn, zal gevraagd worden langer door te werken.'' Ook bezuinigingen op de zorg betitelde Ploumen als moeilijk.