AMSTERDAM - De leiders van de G20 zullen donderdag in Londen plechtig beloven alles te doen om de wereldeconomie er weer bovenop te helpen. Een allesomvattend reddingsplan levert het overleg waarschijnlijk niet op.

''Het zijn mooie woorden, maar het is allemaal weinig concreet'', reageerde de Leuvense econoom Paul de Grauwe op het eerste ontwerp van de slotverklaring die de leiders donderdag willen afleggen.

De tekst daarvan kwam maandag via de Britse krant Financial Times naar buiten. Namens Nederland nemen premier Balkenende en minister Bos van Financiën deel aan het overleg.

Herstellen

Uit de ontwerptekst blijkt dat de landen beloven alles te doen om de economische groei te herstellen, dat ze daarbij geen protectionistische maatregelen treffen en dat ze het financiële systeem op den duur zo hervormen dat de huidige crisis zich niet kan herhalen.

''Het oogt goed, je uitspreken tegen protectionisme en de groei van de handel stimuleren, maar wat gaat daar van terechtkomen? Ik vrees dat er weinig plannen achter zitten'', aldus De Grauwe.

Meer geld

Concreet is wel de toezegging dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op meer geld mag rekenen. Daardoor moeten er meer noodkredieten beschikbaar komen om kwetsbare landen door de recessie heen te helpen en moet de financiering van internationale handel soepeler gaan verlopen.

Veel minder concreet is de verklaring over de vraag of landen nog meer geld moeten uitgeven om de economie aan te jagen en over de hervorming van het financiële systeem.

Wereldwijde vraag

De Amerikanen en de Britten riepen de andere landen de afgelopen weken op veel meer geld in de economie te pompen om de wereldwijde vraag te stimuleren. Veel Europese leiders vinden echter dat zij al genoeg hebben uitgegeven en leggen de prioriteit bij de hervorming van het financiële stelsel.

De verklaring voorziet dan ook niet in een gezamenlijk stimuleringsplan voor de wereldeconomie. De fiscale maatregelen die landen zelf al hebben genomen, zouden de economische groei volgens de ontwerptekst al met ongeveer 2 procentpunt stimuleren en zouden wereldwijd goed zijn voor twintig miljoen nieuwe banen. Samen met het extra geld voor het IMF zullen ze er zelfs voor zorgen dat de wereldeconomie volgend jaar weer groeit.

Afspraken

De deelnemende landen bevestigen verder de afspraken over beter toezicht op de banken die ze op hun eerste ontmoeting in november al maakten. Dit betekent dat er op termijn meer samenwerking moet komen bij het toezicht op internationaal opererende banken en dat er strengere eisen gesteld moeten worden aan de hoeveelheid kapitaal die banken achter de hand moeten houden.

De wereldleiders willen ook nogmaals beloven geen maatregelen te nemen die de internationale handel belemmeren, zelfs niet als die maatregelen onder de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO zijn toegestaan.

Een woordvoerder van de Britse premier Gordon Brown benadrukte maandag dat de ontmoeting van deze week ''een onderdeel van een proces'' is. ''We zijn dichter bij het begin dan bij het eind.''

ECB

De economie van de eurozone zal zich in 2010 voorzichtig gaan herstellen, maar alleen als de Europese regeringen nu actie moeten ondernemen en de plannen uitvoeren die zij al eerder hebben opgesteld om de economie te stimuleren. Dat heeft de president van de Europese Centrale Bank Jean-Claude Trichet maandag gezegd.

Trichet sprak in het Europees parlement over 2009 als een ''zeer, zeer moeilijk jaar''. De afgelopen maanden zijn de situatie en de vooruitzichten in zijn ogen zelfs nog iets verslechterd.

De ECB-president toonde zich wel optimistisch over de komende top van de G20 in Londen. Volgens hem is er in aanloop naar de ontmoeting ''flinke toenadering'' geweest tussen Europa en de VS. ''Dat is zeer belangrijk voor het vertrouwen'', aldus Trichet.