ZEIST - De pensioenen van de deelnemers van het pensioenfonds Zorg en Welzijn worden de komende jaren bevroren. Het fonds verwacht tot 2014 nodig te hebben om de dekkingsgraad op minimaal het vereiste niveau van 105 procent te brengen.

Dat heeft Zorg en Welzijn maandag bekendgemaakt.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds ligt momenteel op 90 procent. Zorg en Welzijn laat de pensioenregelingen ongemoeid en verhoogt ook de premies niet.

Het fonds heeft een en ander vastgelegd in een herstelplan, dat is ingediend De Nederlandsche Bank. Alle fondsen die een dekkingsgraad beneden de 105 procent hebben, moeten voor 1 april herstelplannen indienen bij de toezichthouder.

Financieel herstel

Zorg en Welzijn had eind vorig jaar al laten weten de pensioenen in 2009 niet te indexeren ofwel te bevriezen. Het fonds gaat er nu vanuit dat het niet laten meegroeien van de pensioenen met de gemiddelde loongroei in de zorgsector de komende drie jaar nodig is voor financieel herstel.

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid van ruim 2 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenvermogen bedraagt 67 miljard euro.