DEN HAAG - De Consumentenbond vindt dat Nationale Nederlanden onredelijk snel overgaat tot het royeren van klanten met een autoverzekering. Onlangs heeft de verzekeraar bepaald dat autoverzekerden die de afgelopen vier jaar twee of meer malen schade hebben gereden bij een volgende keer kunnen worden geroyeerd.

Verzekeringsmaatschappijen mogen iemand uit de verzekering zetten als die 'buitenproportioneel claimgedrag' vertoont. "Wij vinden dat twee schades over vier jaar niet buitensporig is. Daarom vinden wij dat dit geen redelijke grens is voor buitenproportioneel claimgedrag en royement", aldus de Consumentenbond.

Moeilijk geval

De bond wijst erop dat autoverzekerden die een schadeclaim indienen hiervoor al worden gestraft, omdat ze in dat geval een hogere premie gaan betalen. Bovendien vreest de belangenorganisatie dat geroyeerde verzekerden het stempel van 'moeilijk geval' krijgen, waardoor ze problemen zullen ondervinden om ergens anders een autoverzekering af te sluiten.

Nationale Nederlanden zegt eerder deze week een brief van de Consumentenbond te hebben ontvangen. "Daarop zullen we antwoorden dat we ook een algehele premieverhoging kunnen doorvoeren. Wij vinden het alleen eerlijker om de meerderheid die schadevrij rijdt niet de dupe te laten worden van een kleine groep", aldus een woordvoerster.

Relatief veel claims

Volgens de zegsvrouw heeft in de afgelopen drie jaar een groep van "slechts 2 tot 3 procent" van de autoverzekerden bij Nationale Nederlanden relatief veel claims ingediend. "Dan heb je het over twee of meer schadeclaims in de afgelopen vier jaar, die hun totaal bedrag aan premiebetalingen in die jaren overstijgt."

De verzekeraar wil in september deze klanten middels een brief waarschuwen dat ze bij een volgende schadeclaim in aanmerking komen voor royement.