DEN HAAG - Het kabinet gaat 1,2 miljard beknibbelen op de zorgtoeslag. Daarnaast zal minister Ab Klink (Volksgezondheid) nog eens voor een zelfde bedrag geld vrij moeten maken.

Deze maatregelen maken deel uit van het pakket dat de regering woensdag presenteerde om de uitgaven van de overheid in de hand te houden.

Volgens prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) dreigen de uitgaven voor de zorgtoeslag te groeien naar 5 miljard in 2010. In het eerste jaar dat deze tegemoetkoming voor de hogere zorgpremie werd uitgekeerd, kostte dit nog 2,5 miljard.

Draagkracht

Bij het snijden in de zorgtoeslag zal wel gekeken worden naar draagkracht. De toeslag is een gevolg van het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd.

Een verplichte zorgverzekering verving het ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering. Om de stijging van de zorgpremie te compenseren kwam er een inkomensafhankelijke zorgtoeslag.

Vorig jaar kwamen daar volgens voorlopige cijfers van de Belastingdienst ruim 5 miljoen huishoudens voor in aanmerking.

Klink

Klink is van plan de andere 1,2 miljard binnen te halen met een aantal plannen die al in de pen zitten. Verdere invoering van vrije prijzen in de ziekenhuizen zal de prijzen kunnen drukken.

Chronisch zieken zullen meer door huisartsen geholpen moeten gaan worden dan in de duurdere ziekenhuizen. Ook moet er meer ruimte komen voor privaat geld in de zorg. Daarom zou er een experiment moeten komen met uitkering van winst in de zorg. Nu mag dat nog niet.

Toeslag

De hoogte van de toeslag hangt samen met het inkomen en met de situatie thuis. Wie meer verdient krijgt minder toeslag.

Ook maakt het uit of een verzekerde alleen woont of een partner heeft. Voor een alleenstaande bedraagt de toeslag dit jaar hoogstens 692 euro, boven de 32.502 euro bestaat er geen recht op zorgtoeslag. Partners krijgen samen maximaal 1461 euro, terwijl hun gezamenlijke inkomen hoogstens 47.880 euro mag zijn.

Was de overheid in 2006 nog ruim 2,5 miljard kwijt aan de zorgtoeslagen, in 2010 zal dit stijgen naar 5 miljard, verwacht het Centraal Planbureau.

Vorig jaar kwamen volgens voorlopige cijfers van de Belastingdienst ruim 5 miljoen huishoudens voor een zorgtoeslag in aanmerking.