DELFT - De Nederlandse werkgevers hebben terughoudend gereageerd op de jongste bezuinigingen van het kabinet. MKB-Nederland vindt dat de regering "wel erg strak en kort door de bocht" opereert. VNO-NCW vreest schade aan het economisch herstel.

"De maatregelen zijn wel erg vanuit een budgettaire filosofie. Er lijkt niet nagedacht over de omgang met sociale partners", aldus secretaris sociale zaken A. van Delft van MKB-Nederland donderdag.

'Jammer'

De MKB-bestuurder noemt het "jammer van dit kabinet" dat het geen mogelijkheid biedt aan maatschappelijke instellingen als werkgevers- en werknemersorganisaties om mee te denken over de invulling van bezuinigingsmaatregelen. "Het is niet charmant hoe er wordt opgetreden, terwijl er waarschijnlijk veel meer bereikt kan worden met een subtielere weg en overleg."

Volgens Van Delft lost bevriezing van de ambtenarensalarissen en uitkeringen in eerste instantie wel veel op. "De ontwikkeling van de lonen en uitkeringen hoeft niet meer ontkoppeld te worden. Bovendien heeft het ook een psychologisch effect op de CAO-onderhandelingen in de marktsector."

Voor de langere termijn zou het volgens de MKB-bestuurder echter beter zijn als het kabinet de onderhandelingsvrijheid van vakbonden en werkgevers meer respecteert.

Ongelukkig

"Zo zijn wij ook erg ongelukkig met het besluit om de aftrekbaarheid van de vut en prepensioenpremies eerder af te schaffen. Dat hadden wij liever per sector willen bekijken en oplossen. Een groot deel van onze leden komt hierdoor in de problemen, omdat veel van hun werknemers rechten op dit gebied hebben opgebouwd."

VNO-NCW is vooral bang dat het herstel van de economie langer gaat duren door de besparingen. De ondernemersorganisatie vraagt zich af of uitstellen van investeringen het economisch herstel niet zal vertragen. Het vrijwel zonder overgangstermijn schrappen van de fiscale aftrek van premies voor pre-pensioen is wel een slechte zaak. Dat onderwijs is ontzien, waardeert VNO-NCW.