AMSTERDAM -De FNV voelt zich door het kabinet afgedankt als gesprekspartner. Het CNV noemde de nieuwe plannen een bom onder het sociaal overleg overleg tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties.

"De maatregelen voor verdere afbraak van de sociale zekerheid blijven zich opstapelen. Wij zijn het station gepasseerd dat we denken dat er nog met dit kabinet valt te praten", aldus bestuurder sociale zekerheid T. Heerts van de vakcentrale donderdag.

Oorlogspad

De FNV-bestuurder vraagt zich af of het kabinet bewust op oorlogspad is. "Er heerst een sfeer van: de dood of de gladiolen. Het enige waar het kabinet van onze zijde op zit te wachten, is dat we de lonen in de aanbieding doen. Daar werken we natuurlijk niet aan mee." Heerts hekelt de bevriezing van de ambtenarensalarissen en uitkeringen voor komend jaar. "Het is de omgekeerde wereld: eerst de ambtenaren droogleggen, daarmee de vakbeweging opleggen dat ook te doen in de marktsectoren, omdat anders de lonen en uitkeringen ontkoppeld worden."

'Totale afbraak'

De FNV-bestuurder is geschrokken van de extra bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. "Het lijkt er zo langzamerhand op dat ze toewerken naar een totale afbraak van de sociale zekerheid en alleen nog de Bijstandswet als basisvoorziening willen overhouden." Heerts roept minister De Geus van Sociale Zaken op eindelijk eens open kaart te spelen. "Hij kan in weerwil van alle bezuinigingsmaatregelen, waaraan hij meewerkt, niet meer volhouden dat hij onze verzorgingsstaat in stand wenst te houden."

CNV: 'Uitgesproken'

Als het kabinet zal opleggen dat de ambtenarensalarissen en uitkeringen komend jaar worden bevroren, heeft het CNV geen behoefte meer aan overleg met het kabinet. "Dan zijn we op alle onderwerpen uitgesproken", aldus D. Terpstra van de christelijke vakcentrale donderdag.

De CNV-voorman noemt een dictaat van het kabinet over de ambtenarensalarissen een bom onder het sociale overleg tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. "Dit directief moet eerst van tafel, anders valt er niet meer met ons te praten."

Volgens Terpstra raakt het kabinet een principieel punt van de vakbeweging. "Dit betekent een inperking van de onderhandelingsvrijheid in CAO's. De vakbonden worden als een kleine jongen van de onderhandelingstafel gestuurd."

Waardering voor De Geus

De CNV-voorman kan nog wel waardering opbrengen voor minister De Geus van Sociale Zaken. De minister heeft in zijn ogen weten te voorkomen dat de WW verder wordt uitgekleed, zoals diens collega Zalm van Financiën wilde.

"Pijnlijk is wel dat dan weer zwakkere groepen de prijs daarvoor moeten betalen", stelde Terpstra. Daarbij wijst hij op de WAO-maatregelen, die al in het regeerakkoord waren afgesproken, maar eerder worden doorgevoerd.

Ook vreest de CNV-voorman voor de gevolgen van het vervroegd schrappen van de aftrekbaarheid van vut en prepensioenpremies. "Ik ben bang dat er chaos gaat ontstaan. Er zijn grote groepen ouderen die jarenlang hebben gebuffeld en nu bijna de leeftijd voor de vut en prepensioen hebben bereikt. Die hebben allemaal rechten opgebouwd."