ROTTERDAM - Sleep- en bergingsconcern Smit Internationale heeft in de eerste helft van dit jaar netto 12 miljoen euro verdiend. Dat is fors meer dan de 4,8 miljoen euro van dezelfde periode in 2002. Smit rekent voor het hele jaar op een nettowinst van zeker 22 miljoen euro. Daarbij gaat het bedrijf uit van de huidige dollarkoers, aldus Smit donderdag.

De winststijging komt niet als een verrassing. Al in mei gaf Smit aan dat het goed ging met het bedrijf. De winst zou dit jaar zeker op 18 miljoen euro uitkomen, een verwachting die later al naar boven werd bijgesteld.

Het bedrijfsresultaat van Smit is in de eerste zes maanden omhooggegaan van 4,9 miljoen naar 19,9 miljoen. In dit resultaat zijn bijzondere baten begrepen van 2,3 miljoen euro. Het gaat vooral om boekwinsten op de verkoop van activa. De post was in de eerste helft van vorig jaar 2,7 miljoen euro groot.

In de tweede helft van dit jaar zal het bedrijfsresultaat van de divisie Harbour Towage (havensleepdiensten en aanverwante activiteiten) afvlakken. Voor het onderdeel Terminals wordt een verbetering verwacht. Het gezamenlijke bedrijfsresultaat van deze stabielere divisies zal licht verbeteren. Salvage (berging) blijft onvoorspelbaar. Gezien de goede resultaten in het eerste halfjaar en de al verworven opdrachten Westerschelde en Tricolor wordt voor Salvage en Transport & Heavy Lift over heel 2003 een substantieel beter bedrijfsresultaat voorzien.

Smit schrijft de goede gang van zaken sterk toe aan de vorig jaar ingezette nieuwe strategie. Daarbij richtte het concern zijn vizier op de kernactiviteiten en voerde een nieuwe organisatiestructuur in. Ook werd kritisch naar de vloot gekeken. Met de verkoop in het derde kwartaal van de twee overgebleven zware ladingsschepen is de implementatie van de nieuwe strategie afgerond.