LEUSDEN - Het kabinet moet in de aanpak van de recessie afblijven van de arbeidsvoorwaarden van politieagenten.

''Het is absoluut onbespreekbaar om de zwaarbevochten cao van de politie open te breken'', zei voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP maandag.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de politie en de ambtenarensalarissen, zei vorige week dat er veel moet gebeuren eer ze ingrijpt in bestaande loonafspraken.

Rust

''Botsten wij vorig jaar nog met de minister over de cao-afspraken, nu zijn wij het roerend met elkaar eens'', aldus Van de Kamp.

Nederland heeft volgens hem, juist in de huidige onzekere tijden, behoefte aan rust, orde en veiligheid.

''De politie moet zijn werk goed kunnen doen. Niemand is dan gebaat bij arbeidsonrust onder politiemensen.''

Bezuinigen

Zolang er niet in de sterkte en arbeidsvoorwaarden van de politie wordt gesneden, is de ACP bereid te praten over mogelijkheden om te bezuinigen.

Van de Kamp vindt het vanwege de te verwachten onderhandelingen daarover te vroeg om nu al aan te geven op welke punten dat dan mogelijk zou zijn.