WASHINGTON - Nederland garandeert ten opzicht van de omvang van zijn economie relatief veel verplichtingen van de financiële sector.

Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een recent uitgebracht rapport over de ingrepen die verschillende overheden hebben gedaan om de financiële crisis te bedwingen.

De Nederlandse garanties voor banktegoeden en leningen hebben een omvang van ongeveer een derde van het nationaal inkomen. Van de ontwikkelde economieën garanderen alleen Zweden en Ierland meer. De Zweedse verplichtingen zijn bijna de helft van het nationaal inkomen, de Ierse overheid staat voor 2,5 keer de omvang van de economie garant.

Garantie

Vorig jaar verhoogde de Nederlandse overheid het bedrag dat spaarders en rekeninghouders vergoed krijgen onder het depositogarantiestelsel. Deze garantie bedraagt nu 100.000 euro per rekeninghouder per bank.

Deze verhoging leidde toen tot onrust. Volgens sommige economen loopt de staat nu een te groot risico doordat Nederlandse banken voor miljarden aan tegoeden in het buitenland hebben aangetrokken. Als een grote Nederlandse bank zou omvallen moet de staat ook deze rekeninghouders compenseren.

Schatten

De uiteindelijke kosten van de garanties voor de belastingbetaler zijn volgens het IMF moeilijk in te schatten. Zolang de banken waarvoor de garanties zijn gesteld niet failliet gaan, hoeft de staat niet over de brug te komen.