RIJSWIJK - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is voorstander van het nieuwe akkoord dat de Belgische overheid, de Franse bank BNP Paribas en Fortis Holding hebben bereikt over de verkoop van Fortis België. Dat heeft de VEB zaterdag bekendgemaakt.

Volgens de overeenkomst verkoopt de Belgische staat 75 procent van Fortis Bank in ruil voor aandelen BNP.

Daarnaast verkoopt België 25 procent van de verzekeringstak van Fortis voor 1,4 miljard euro.

Goedkeuring

Het nieuwe akkoord moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle aandeelhouders, dus ook de Nederlandse, stelt de VEB.

De vereniging staat positief tegenover het akkoord, omdat aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om de Nederlandse staat aan te spreken op zijn optreden in september en oktober vorig jaar.

Daarnaast heeft Fortis Holding nu een gezonde kaspositie en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen als belangrijke Europese verzekeringsmaatschappij.

Kredietcrisis

Fortis was een van de eerste financiële instellingen in Europa die bijna bezweek door de kredietcrisis.

De Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid besloten de bank op te splitsen. Nederland kocht Fortis Nederland en ABN Amro. België nationaliseerde Fortis België.